The installation #OHjust4foodies will be presented during the Fastfood & Café Expo trade fair on September 11-12 at the Åby fair in Mölndal outside Gothenburg Sweden.

Behind the concept is StorytellingOH! Creative StudiOH! & Brand Building with long experience in creating bOH!ld and  creative environments in visual merchandising that attracts attention.

We have caught up with the trend of building instagram friendly environments where visitors are invited to interact and take pictures for sharing on social media. In Japan and the US, there are already several POP-UP museums where the visual dining experience is in focus and tickets are usually sold out even before the exhibitions have opened the doors, explains Angelina Mi Lajki, Creative DirectOH!r at StorytellingOH! Creative StudiOH! 

 

With a strong user experience in focus, this is a new and exciting way to reach out and interact with the recipients. This is something we now also offers the visitors on behalf of trade fairs, shopping malls, and events.

 

Easyfair jumps on the trend with photo-friendly installations and will present a unique StorytellingOH! milajki POH!P-UP POH!RTAL at the entrance to this year's FASTFOOD & CAFÉ EXPO trade fair.

 

Lisa Zenovan, Head of Event tells us:

We wanted to offer our visitors a strong experience and loved the suggestion of an inspiring Foodie POH!P-UP POH!rtal by StorytellingOH! during the trade fair. The partnership with the FASTFOOD & CAFÉ EXPO is a perfect match because it is all about creating a strong experience for the visitors in an environment that looks amazing in pictures. The idea is to be inspired and share the experience on social media. 

 

We don´t want to reveal too much as it should be a surprise to the visitor, but we can guarantee a presentation of something unique in food trends inspired by colorful influencers on social media!

 

milajki StorytellingOH! Interactive POH!p-Up POH!rtal

 

Swedish Translation:

Installationen #OHjust4foodies presenteras under Fastfood & Café mässan 11-12 september på Åbymässan i Mölndal utanför Göteborg.

Bakom konceptet står StorytellingOH! Creative StudiOH! & Brand Building som bygger varumärken och har lång erfarenhet av att skapa kreativa miljöer som väcker uppmärksamhet. 

Vi har snappat upp trenden då man bygger instagram vänliga miljöer där besökarna bjuds in att interagera och ta bilder för delning på sociala medier. I Japan och USA finns det redan flera POP-UP museum där den visuella matupplevelsen står i fokus och biljetterna säljs oftast slut redan innan utställningarna har öppnat dörrarna, förklarar Angelina Mi Lajki, Creative DirectOH!r på StorytellingOH! Creative StudiOH!

Med upplevelsen i fokus är detta ett nytt spännande sätt att nå ut och interagera med mottagaren.  Detta är något vi nu även erbjuder besökare på uppdrag av mässor, köpcentrum, och events.

Easyfair hänger på trenden med fotovänliga installationer och kommer presentera en unik StorytellingOH! milajki POH!P-UP POH!RTAL vid entrén på årets FASTFOOD & CAFÉ EXPO branch mässa. 

Lisa Zenovan, Head of Event berättar:

Vi ville erbjuda våra besökare en stark upplevelse och fastande då för förslaget om en inspirerande Foodie POH!P-UP POH!rtal under mässan. Partnerskapet med FASTFOOD & CAFÉ EXPO passar då perfekt eftersom det handlar om att skapa ett sug och få till en inspirerande miljö som ser bra ut på bild. Tanken är att man ska bli inspirerad och dela med sig av sin upplevelse på sociala medier. 

Vi vill inte avslöja för mycket då det ska bli en överraskning för besökaren, men vi kan garantera en presentation av något unikt inom mattrender inspirerat av färgstarka influencer på sociala medier.